OM PROGRAMMET

BUDSKAP GJENNOM
MANGE MEDIER NÅR MILLIONER

De offentlige informasjonsfilmene om Veien til lykke som er produsert av Scientologykirken, en kort videofilm for hver av de 21 forskriftene i boken, når millioner globalt sett.

Videoene gir et bilde av essensen i hver forskrift, illustrerer dem på dramatisk vis slik at de kan bli forstått av alle. Ved å øke forståelsen av hvorfor disse forskriftene er vesentlige for lykke og et bedre liv, er de korte informasjonsfilmene til hjelp med å bytte ut holdninger og forandre synspunkt.

Selv om de uttrykkelig er lagd for et publikum som strekker seg fra før tenårene til tidlig i 20-årene, har filmene allmenn interesse og passer for alle aldre.

Veien til lykke offentlige infofilmer blir hvert år sett av mer enn 20 millioner seere.
Veien til lykke offentlige infofilmer vises på i politistasjoner i Johannesburg, Cape Town, og andre byer i Sør-Afrika, som del av et program om å tøyle kriminalitet.

De blir regelmessig spilt av i kjøpesentre, lufthavner, jernbanestasjoner, bybusser, sportstadioner, konserthaller, skoler, samfunnssentre og kinoer. De blir kringkastet fra hundrevis av fjernsynsstasjoner og når mer enn 20 millioner seere hvert år. Et utvalg av bruken av dem gjenspeiler hvilken generell appell de har:

«Kulturpalasset» i Jekaterinburg i Russland viser Veien til lykke-filmene i inngangshallen og på mesaninen.

I Guatemala har infofilmene blitt vist daglig på nasjonalt fjernsyn til en halv million seere hver gang.

I Venezuela har 28 kinoer i Caracas vist dem i fire måneder. Lufthavnen i Caracas har spilt dem i passasjerenes venteområder i to år.

I Costa Rica ble det holdt en Veien til lykke-foredragsserie der infofilmene inngikk, til hundrevis av yrkesutøvere innen medisin, samt kirurger.

21
FORSKRIFTER
basert på sunn fornuft
21
OFFENTLIGE
INFORMASJONS-
FILMER

«Siden implementeringen av Veien til lykke-programmet det siste skoleåret, har vi dokumentert nedgang i områdene negativ oppførsel, åpenbar mangel på respekt samt aggressiv atferd og holdning. Vi har konstatert økning i gjensidig respekt og toleranse for individuelle forskjelligheter hos andre, vanlig medfølelse for andre, en forståelse av hvor viktig det er å gi og sunn kappestrid.»
– Rektor, USA

«Veien til lykke presterer fantastiske resultater. Den kommer med solide, praktiske metoder til å løse problemene elevene står overfor når de vokser opp ved å gi dem den utvetydige forskjellen på rett og galt.»
– Rektor, Pakistan

«Statistikkene for alvorlig kriminalitet i dette området har gått kraftig ned i de fire første månedene dette året. Med verktøyet Veien til lykke, vinner vi, og vi vil vinne en endelig seier over fornedrelsen som omgir oss.»
– Leder av forening for forbedring av nabolaget, USA