ANVENDELSE AV TONESKALAEN

Det enkleste å vite om denne skalaen, er at folk finner det vanskelig å reagere på kommunikasjon som ligger for langt over det punktet hvor de sitter fast. Hvis man prøver å hjelpe en som er i apati ved å snakke til vedkommende med entusiasme, vil man sannsynligvis ikke ha særlig stor suksess. Det er ikke lett å spenne over avstanden mellom slike ytterligheter, med mindre man forstår Toneskalaen.

Ved å bruke kunnskapen som ligger i Toneskalaen, vil man imidlertid finne den følelsen som ligger en halv til en hel tone over den en person ligger på, kommunisere til personen på denne tonen og på den måten bringe ham opp til høyere toner. Ved gradvis å bevege seg oppover Toneskalaen, er det mulig å hjelpe en annen til å komme ut av fastlåste tilstander og gjenvinne et lykkeligere og mer vitalt livssyn.

Toneskalaen har enorm betydning i tilværelsen og dens relasjoner. Hubbard forsket grundig på menneskets atferd, og hans samlede arbeid innenfor dette området gir en presis beskrivelse av andre personers holdninger og atferd. Ved å vite hvor en person befinner seg på skalaen, kan man presist forutsi hans handlinger.

Kunnskap om Toneskalaen åpner for en større forståelse av ens medmennesker enn hva som noensinne tidligere har vært mulig. Det er en virkelig teknologi til å hjelpe andre til å forbedre sin tilstand.