ANVENDELSE AV ARC-TREKANTEN

ARC-trekanten (affinitet, realitet og kommunikasjon) er ikke likesidet. Affinitet og realitet er langt mindre viktige enn kommunikasjon. Det kan sies at trekanten starter med kommunikasjon, som skaper affinitet og realitet.

I Scientology legges det stor vekt på kommunikasjonsfaktoren, fordi scientologer vet at kommunikasjon er broen til høyere tilstander av bevissthet og lykke.

Disse tre begrepene – affinitet, realitet og kommunikasjon – danner til sammen forståelse.

De er innbyrdes avhengige og når én del minskes, minskes de to andre også. Når ett hjørne av ARC-trekanten økes, økes også de to andre.

ARC-trekanten har mange anvendelsesmuligheter når det dreier seg om å forbedre tilstander i livet. Den gir svar på spørsmålet om hvordan man skal snakke med noen – hvis man bruker trekanten og velger et emne som personen man snakker med kan være enig med en i, vil affiniteten stige og kommunikasjonen forbedres.

Ved å bruke prinsippet om at man ved å heve det ene hjørnet av trekanten hever de to andre også, kan man forbedre sitt forhold til hvem som helst. Dette er det første trinnet i det å hjelpe andre.