SCIENTOLOGYS REKKEVIDDE

Selv om det er mange andre muligheter for å bruke disse og andre prinsipper til å forbedre tilstander med, behøver man ikke bruke måneder på å studere Scientology før man kan bruke den.

Mennesker får konstant det inntrykket at livet er komplisert og at man ikke kan vite noe om noe. Scientology står for den motsatte oppfatningen: at det er mulig for enhver å oppnå kunnskap om seg selv og å få styr på tilværelsen. Dertil kommer at Scientology er tilrettelagt slik at man lett, bare ved bruk av ett enkelt prinsipp, kan skape bemerkelsesverdige forandringer.

Men rent bortsett fra den umiddelbare forbedringen av forhold eller utredning av forvirring i ens liv, er disse prinsippene faktisk en del av teknologien i Scientology. Og denne teknologien er dedikert til konsekvent å heve enkeltpersoner på Toneskalaen, øke deres ARC og i stor stil forbedre deres dynamikker.

For fullt ut å verdsette religionens dybde og rekkevidde og den faktiske anvendelsen av disse og andre prinsipper, er det nødvendig å oppnå en viss forståelse av Scientologys viktigste redskaper – auditering og trening.

For å finne ut av mer om auditering og trening gå til avsnittet om Utøvelsen av Scientology.