VERDENSOMSPENNENDE KATASTROFEHJELP

BRINGER HÅP OG HJELP
TSUNAMIER I ASIA

I desember 2004, da tsunamier herjet kysten langs det sørøstlige Asia og India, var ødeleggelsene katastrofale.

MER ENN
600
FRIVILLIGE
PRESTER
dro av sted
FOR Å HJELPE TSUNAMIOFRE

Hele byer ble ødelagt og øyer forsvant. Straks rykket 600 frivillige prester fra 28 nasjoner ut – fra mer nærliggende Australia og helt fra Storbritannia, Skandinavia, USA og Latin-Amerika – for å bringe fysisk og åndelig hjelp til tsunami-ofre og redningsmannskaper.

De frivillige prestene bidro med forskjellige materialer og annen hjelp som redningsmannskapene og myndighetene trengte. Frivillige prester ble sendt til sykehusene for å assistere de overbelastede legegruppene, og var dermed med på å hjelpe over 300 000 personer. De lærte samtidig opp så mange de kunne i de metodene De frivillige prestene bruker – spesielt assister, som er fremgangsmåter til å hjelpe en annen person med å overkomme følelsesmessig opprørthet, stress eller traumer, eller lindre smerte fra sykdom eller skade. Leger, sykepleiere, muslimske ledere og buddhistiske munker var blant de mer enn 50 000 som lærte disse fremgangsmåtene og som så hjalp titusener av andre nødlidende.

Regionen fortsatte å bli utsatt for flere ødeleggende tyfoner, og De frivillige prestene vendte tilbake igjen og igjen for å hjelpe ofrene og nødhjelpsarbeiderne. I 2007 vendte et lag tilbake til Indonesia hvor de ga assister og nødhjelp til de nødstedte i Jakarta og på Sumatra, hvor oversvømmelser hadde gjort tusener hjemløse. I tillegg mangedoblet de de disponible bistands- og nødhjelpsressursene ved å gi seminarer om frivillig prest-teknikker til tusenvis av enkeltpersoner og grupper.

«De frivillige prestene er en fantastisk gruppe av individer med et formål som virkelig er å hjelpe og forbedre tilstander. Fokuset deres er på organisering og koordinering. Deres grad av selvhjulpenhet og evne til å dirigere alle hjelpearbeidene er et uvurderlig aktivum for landet vårt på dette tidspunktet. De arbeider med myndighetspersoner og lokale ledere og hjelper med koordineringen av alle nødhjelpstiltakene. Det de først og frem er opptatt av er effektiviteten til fagpersonene. De er et høyt kvalifisert og målrettet lag som er uvurderlige for landet vårt.» – Statsministerens kontor, Sri Lanka, desember 2004