RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

I over tre tiår har Scientologykirker og de frivillige Scientology-prestene stilt opp og i stor skala gitt fysisk og åndelig støtte på tallrike steder rundt om i verden.

Gjennom kompaniskap med likesinnede grupper – fra internasjonale Røde Kors til amerikanske Federal Emergency Management Agency (FEMA), fra politi og brannvesen til offentlige og private hjelpeorganisasjoner i alle land – gjennomfører Scientologykirkens frivillige prester sin misjon med å bringe håp og hjelp overalt hvor det trengs.

Det som kjennetegner Scientologykirkens frivillige prester er at de samarbeider med andre personer og grupper fra hele verden for å mangedoble effektiviteten og kunne gi hjelp til millioner av mennesker.

Om lag 1100 organisasjoner og organer, fra politi og brannkorps til nasjonale Røde Kors-kontorer, samarbeider med Frivillige Scientologyprester om katastrofehjelp rundt om i verden.

MYNDIGHETER

Dere har gjort livene deres bedre, simpelthen fordi dere forstår hvem de er og hva de trenger. Dere venter ikke på å bli satt i gang. Dere kjenner jobben deres og dere har betydd mye. – Ordfører, Baton Rouge, Louisiana, USA

Scientology frivillige prester dukket bare opp i døren vår. Og takk Gud for at de gjorde det. De fortalte hvem de var, hva de visste og hva de kunne gjøre. De hjalp oss utrolig mye. – Homeland Security-specialist, USA

De frivillige prestene er svært dyktige og de er forberedt på å rykke ut ved katastrofer. Scientologykirkenes katastrofehjelp stilte mer enn tusen frivillige fra hele landet til rådighet, som hjalp til i tilfluktssteder på operasjonsstedet, gav mental og åndelig omsorg til evakuerte så vel som nødhjelpspersonale og hjelpere, og hjalp til med logistikk og gjenreisningstjenester. – USAs departement for Homeland Security

Frivillige prester fra Scientology er ulik enhver organisasjon jeg har sett. Engasjementet deres er ulikt noen annens. – Ansatt i byadministrasjonen, Los Angeles, California, USA

Dere hjalp ikke alene personlig folk med å komme seg og bli fri for smerte og følelsesmessig uro, men deres frivillige gav også noe varig til våre folk – dere trente oss i deres teknikker, så vi kan fortsette å hjelpe oss selv. – Provinsguvernør, Filippinene

Derfor skal det være besluttet av senatet at medlemmene av denne forsamlingen hedrer Scientology Frivillige prester for sin tradisjon og bakgrunn med å bistå andre, og overbringer sin største respekt og takk for de Frivillige prestenes uegennyttige service til folket i Haiti.» – Resolusjon, senatet i delstaten Georgia, USA

De frivillige prestenes tilstedeværelse forbedret ikke alene folks tilstander, men også tilstandene for landsbyens faktiske struktur. Veiarbeid ble startet, slik at for første gang i landsbyens historie ble det skapt veier. – Medlem av landsbyrådet, Botswana

POLITIMYNDIGHETER

Dere var alle som kavaleriet. Det var som rekken av prærievogner som var omringet av indianerne uten noe håp. Så hørte vi hornet fra kavaleriet og dere dukket opp. All vår fortvilelse forsvant på grunn av deres tilstedeværelse, deres handlinger og deres smil. – Nestkommanderende for feltoperasjoner i New Orleans, Louisiana, USA

Deres hjelp støttet oss i den forferdelige tiden og deres assistanse var en stor inspirasjon da den trengtes mest. Det dere gjorde i disse dagene vil for alltid bli husket av oss som arbeidet side om side med dere, og de overlevende som dere hjalp. – Assisterende direktør for Thailands militærattaché, Etterretningstjenesten, Overkommandoen, Thailand

DERES ARBEID VISER at DET KAN GJØRES NOE MED det, og DERE GJØR en FANTASTISK JOBB.

De frivillige Scientology-prestene har hjulpet Samoas folk med å bruke Mr. Hubbards filosofier, blant annet gjennom trenings­programmet om å gi nødhjelp Folkene på Samoa har nå verktøyene til å hjelpe seg selv ved naturkatastrofer, så vel som til å forbedre sosiale, økonomiske og utdannelses­messige situasjoner i befolkningen generelt. – Sjefen for Innenriksministeriets undervisningsavdeling

De gir den menneskelige kontakten, hvor det enn trengs og når det trengs. Og det i seg selv sier mye om arbeidet deres og L. Ron Hubbards arbeid. – Leder i politiforeningen, London, England

Når man vet at man kan tilkalle noen og at alt man skal gjøre er å ta en telefon og så vil det skje, da har det stor betydning. – Sersjant på sheriffkontoret, California, USA

SAMFUNNSLEDERE

Om det var fysisk, om det var psykisk, om det var operasjonelt – de hadde en løsning på ethvert problem folk hadde. – Bedriftsleder, India

Jeg kan si uten tvil at jeg har sett en positiv forandring hos alle som har deltatt i disse ene og dem jeg snakket med ... Vi gav disse ene for regjeringens ministerier og departementer, for skoler, for lokalpolitikere, for sportsklubber, for fengsler, for ungdomsklubber og for forskjellige kirker. – Hovedprest, Jesus Ministry, Volunteer Church, Kongeriket Tonga

Haitis FN-forening gir dette sertifikatet til Scientologykirkens Frivillige prester som erkjennelse for deres ankomst, mot og effektivitet med å gi hjelp til Haitis folk i kjølvannet av jordskjelvet 10. januar 2010. – Generalsekretær, De forente nasjoner-foreningen, Haiti

En frivillig prest er døgnet og uken rundt en person i gul T-skjorte som alltid viser omsorg. De er til enhver tid rede, villige og i stand til å hjelpe, og de gjør det. – President, Youth Leadership Group, Canada

Det var ingen annen person og ingen annen institusjon som ankom. De første som kom på banen, var laget med de frivillige Scientology-prestene. Og de kom med et formål og med oppriktighet overfor vårt folk. Jeg vil spesielt gjerne takke de frivilliges organisasjon for å gi oss mot. – Ordfører i Galle, Sri Lanka

Jeg så at de frivillige prestene fra Scientologykirken ga mye hjelp til lokalsamfunnet, og jeg vil takke dem for det. Deres arbeid viser at «Det kan gjøres noe med det», og dere gjør en fantastisk jobb. – Tidligere eier av Harrods stormagasin, London, England

NØDHJELPSORGANISASJONER

Disse englene dukket bare opp midt i kaoset, uten å gjøre et stort nummer ut av det. De presenterte seg bare for meg og sa: «Vi er her for å hjelpe.» – Koordinator for katastrofeberedskapen, Christchurch, New Zealand

Vi hadde aldri før sett folk som arbeidet med et program som de frivillige prestene. Ikke så organisert og med så mange ressurser som folkene fra Scientologykirken. – Presidenten for Los Topos internasjonale redningslag, Mexico

Det er en masse folk som bor i Haiti akkurat nå, som ikke ville være i live hvis de ikke var blitt kontaktet av et medlem av deres kirke. – Formannen for Haitis nødhjelpskomité, Haiti

Vi ønsker å vise vår oppriktige takknemlighet over den støtten som ble gitt av Scientologykirkens frivillige prester under skogbrannene i New South Wales. Denne skogbrannen var en av de største og vanskeligste å bekjempe. På grunn av deres hjelp klarte brannvesenet å opprettholde en effektiv styrke til å bekjempe brannen. – Chief Officer og Chief Executive Officer i New South Wales’ Brannvesen, Australia

Folk trengte bare å snakke med noen. Og jeg har ennå ikke sett en av de frivillige prestene gå fra noen som vil snakke. Det er uvurderlig. Man kan ikke erstatte det med noe som helst program. – Ansvarshavende ved senteret for katastrofeberedskap, Louisiana, USA