BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Scientologykirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter sin produksjon og distribusjon av undervisnings­materialer setter frivillige prester i stand til å hjelpe millioner av folk verden over.

I 2010 åpnet Church of Scientology International sitt 17 000 kvadratmeter store internasjonale disseminerings- og distribusjonssenteret i Los Angeles, California. Det kjempemessige anlegget for trykking og produksjon fremstiller alle undervisningsmaterialene til de humanitære programmene som støttes av kirken, inkludert Frivillige prester. Takket være effektiviteten og den økonomiske fordelen ved å ha sin egen produksjon og distribusjon, er millioner av publikasjoner og andre materialer gjort gratis tilgjengelige for frivillige nødhjelps­organisasjoner og politifolk samt for offentlige og private institusjoner.