CASESTUDIUM

UNDERVISNING OM STOFF PÅ GRASROTNIVÅ I
SØR-AFRIKA

Den sørafrikanske provinsen KwaZulu-Natal er en hovedprodusent og -eksportør av cannabis, som der er kjent som «dagga» – inngangen til mer dødelige stoff.

Det anslås at 40 prosent av elevene i KwaZulu-Natals skoler nå røyker dagga, noe som har fått myndighetene til å organisere politirassiaer på skoler over hele provinsen, med kroppsvisitering av unge elever. Politiet beslaglegger rutinemessig unnagjemte lagre av stoff.

Frivillige i Sannheten om stoff-kampanjen har gitt seg direkte i kast med denne krisen. Etter å personlig ha holdt forebyggingsforedrag om stoff på mange skoler, et klasserom av gangen, regnet koordinatoren for KwaZulu-Natal-avdelingen av Stoffri verden-stiftelsen ut at det ville ta mange år til å skape en betydelig virkning. Med bruk av Sannheten om stoff-materialer hadde han derfor et tretimers seminar for pedagoger, skoleadministratorer og frivillige hjelpere for å trene dem i undervisningsprogrammet om stoff. Han skapte på denne måten det første laget til å bli instruert i hvordan implementere læreplanen og trene andre lærere til å gjøre det samme.

400
LÆRERE
UTDANNET
30
TUSEN
ELEVER
over hele
REGIONEN

Blant de første til å eksportere programmet var forstanderen på en grunnskole, som ikke bare trente lærerne sine i Sannheten om stoff-programmet, men etablerte også et undervisningsmiljø for lærere fra naboskolene. Resultatene skapte en sterk innflytelse over hele regionen, trakk flere pedagoger og frivillige til programmet. Blant dem som søkte om å få og fullførte treningen, var en tidligere narkotikalanger. Siden han ble uteksaminert, har han gitt foredrag om å øke bevisstheten om stoff til 1000 zulu-tenåringer på en ungdomsskole.

På denne måten har Sannheten om stoff-programmet spredt seg fra klasserom til klasserom og fra skole til skole, med 370 lærere trenet og om lag 30 000 elever utdannet i regionen.

Regionalkommisæren for avdelingen for trening av politiet i KwaZulu-Natal ble gjort oppmerksom på den raske spredningen av, og de målbare resultatene til, programmet. Han godkjente så programmet og satte Sannheten om stoff som kjerneelementet i politiets treningsplan.