CASESTUDIUM

AKADEMISK REDNINGSAKSJON
I MEXICO

Blant Applied Scholastics sine leveringsalternativer er prosjekter som går ut på å eksportere Studieteknologi rett til klasserom i vanskeligheter. Kjent som «akademiske redningsaksjoner» trener de lærere og elever fra skoler med spesielt dårlige resultater og som står i fare for å miste godkjenning og finansiering.

Delstaten Pueblo i det sentrale Mexico, beskrevet som: «Ligger etter resten av Mexico», rapporterte at nesten 17 % av alle elevene faller før de har fullført grunnskolen. En høy prosentandel er funksjonelle analfabeter.

Men i 2010 satte to personer som var uteksaminert fra Applied Scholastics sin Delphi-skole, i verk en redningsaksjon under navnet «Entiende Mas, Logra Mas» (Forstå mer, oppnå mer), og det endret disse statistikkene dramatisk. Prosjektet ble prøvekjørt på grunnskolen Aquiles Serdan. Den innledende leveringen gikk ut på å lære det grunnleggende i Studieteknologien til 300 elever i undervisningsperioder på 30 minutter over fire uker. Elevene ble deretter testet med landets standard­eksamener, og som lærere i Puebla uttrykte det: «Det var nok å se resultatene av disse.» Grunnskolen Aquiles Serdan kom seg fra de nedre 70-prosentene til å bli distriktets høyest rangerte skole.

ETTER
STUDIE
TEKNOLOGI
ØKTE
PROSENTANDELEN AV
STUDENTER
MED
FORBEDRET POENGTALL
23
GANGER
SÅ MYE SOM I LANDSGJENNOMSNITTET

En stor grunnskole, Jesus Reyes Heroles, gjorde det samme, også ved hjelp av Studieteknologi – nærmere bestemt 450 elever som lærte definisjonene av ord i emnet matematikk. Den skolen tok seg opp til førsteplass i sitt distrikt av de landsdekkende testene.

Med det kom stadfestingen fra Undervisnings­departementet om at i de Puebla-skolene som tok i bruk Studieteknologi, økte prosentandelen av elever som skåret på nivået Godt eller Utmerket på standardiserte nasjonale tester, 23 ganger mer enn økningen på nasjonal basis.

Slike resultater førte til at 600 lærere som representerte et tverrsnitt av skolene i delstaten, ble trent i verktøy for bedre læring og forståelse. Seremonien ved skoleavslutningen deres var en delstatlig festlighet som Pueblas undervisningsminister ledet, og han gav fullmakt til at delstaten omgående skulle finansiere dobling av antallet lærere som ved utgangen av skoleåret var trenet i Studieteknologi. Hans konklusjon: «Dette er hva Mexico trenger.»

Lærere fra delstaten Puebla fortsetter å melde seg på kurs i Studieteknologi for lærere, og gjør det mulig at elevene går en lysere fremtid i møte ved å gi dem verktøyene til å lære et hvilket som helst fag og anvende det i praksis.