INTRODUKSJON

SETTER EN STOPPER FOR FORFALLET
INNEN UTDANNELSE

Nesten halvparten av alle voksne amerikanerne – 60 millioner av dem – er funksjonelt sett analfabeter. Åtte millioner elever har blitt stemplet med «lærevansker» og altfor ofte er «håndteringen» reseptbelagt medisin som botemidlet, ikke de tre ferdighetene: lesing, skriving og regning.

Amerikas forente staters departement for undervisning meddeler at hvert år er det en av tre elever på High School (tilsvarer omtrent vår Videregående) – mer enn 1,2 millioner – som hopper av studiet. Andre industrialiserte nasjoner har samme problem – det gjennomsnittlige frafallet i Europa er på nesten 15 prosent.

Rundt 30 millioner voksne amerikanere ligger «under elementære» når det gjelder rudimentære språkferdigheter. 60 millioner andre kan bare utføre de enkleste av hverdagens oppgaver som involverer ord og tall.

Studier viser at analfabetisme er en nøkkelfaktor i kriminalitet. Det anslås at 60 prosent av voksne som sitter i fengsel er funksjonelle analfabeter eller på kanten til det, og 85 prosent av unge forbrytere har mangelfulle ferdigheter i lesing, skriving og regning.

EN
MILLIARD
ER
ANALFABETER
PÅ VERDENS
BASIS

Hva denne krisen koster statsadministrasjonen, forretningslivet og skattebetalerne beløper seg til billioner av dollar. Kostnadene menneskelig sett er uoverskuelige.

I store deler av verden går denne krisen enda dypere, med generell adgang til utdannelse praktisk talt ikke-eksisterende. Rundt 80 prosent av de 113 millioner barna som ikke går på skole, er avskåret fra det på grunn av fattigdom og interne kriger. Sør for Sahara i Afrika, i det sørlige og vestlige Asia, i araberstatene og Nord-Afrika, er andelen barn som ikke går på skole fra 24 til 40 prosent av alle barn i skolealder.

Er det mulig å redde sviktende eller uoppnåelige utdanningssystemer og gi håp til den milliarden mennesker uten lese- og skriveferdigheter i verden som helhet. Er det mulig å sette de enkelte i stand til å bli lese- og skrivekyndige og kompetente og slik bidra til livet og kulturen i samfunnet vårt?

Svaret er ja, og det ligger i gjennombruddene i det L. Ron Hubbard har oppdaget og det å gjøre dem tilgjengelig globalt gjennom Applied Scholastics International sin innsats.

Utdannelse i den fulle betydning av ordet er målet til Applied Scholastics. Målet er ikke bare å hjelpe elever med å løse vanskelighetene sine med studier og til å klare hindringer, det er å gjøre det mulig for dem å bli selvhjulpne, selvstendige personer som lærer, som kan ta ansvar for sin egen livslange læring og utdannelse.