RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Behovet for å sette seg inn i ting slutter ikke med den formelle utdannelsen. Alle i arbeidsstyrken, enten på golvet i fabrikken eller på direktørens kontor, må ha evnen til å ta til seg, holde på og deretter gjøre bruk av viktig informasjon. Suksess i livet står og faller med det.

Applied Scholastics gjør det mulig for alle å skaffe seg denne ferdigheten.

Statistikkene forteller historien:

Fra undervisningsområdet sitt nær St. Louis i Missouri for trening av pedagoger har Applied Scholastics fått implementert L. Ron Hubbards Studieteknologi i mer enn 1100 skoler og veiledningsgrupper i 72 land.

Henimot 135 000 pedagoger, som er trenet av Applied Scholastics, har brakt Studieteknologien til 38 millioner studenter over hele verden og slik åpnet dører som før var lukket for dem. Disse studentene tar i sin tur ferdighetene med seg inn i sine samfunn, stater og nasjoner.

Med støtte fra Scientologykirken og dens medlemmer står Applied Scholastics i forreste linje med å overvinne analfabetisme og går foran i en resultatrik kamp for å bekjempe analfabetisme og heve utdanningsnivået.

Bidragene fra L. Ron Hubbard og Applied Scholastics til feltene leseferdighet og læring har forandret livene til millioner på jorden. Applied Scholastics mottar jevnlig brev om anerkjennelse og støtte fra lærere, foreldre og studenter, som en påskjønnelse både for dets programmer og kraften som ligger i Studieteknologien.

PEDAGOGER

Det er meg en stor glede å ha fått muligheten til å forbedre og styrke min pedagogiske utøvelse gjennom opplæringen på Applied Scholastics International sitt treningsområde. Jeg vil gjerne rose dere og staben deres for fremragende resultater og for hjelpen dere skjenker til våre kommende generasjoner. Takk for det dere gjør for å forbedre utdanningssystemet til dagens amerikanske skoler. – Assisterende skoleinspektør, USA

Jeg har aldri før støtt på en metode som setter en lærer i stand til å ta en hvilken som helst strandet elev og få ham på fote igjen i emnet til et punkt hvor han forstår det og kunne anvende det og kunne fortsette å studere emnet uten noe mer problem. Dette har jeg gjort mange ganger siden 1973 ved å benytte L. Ron Hubbards Studieteknologi. – Pedagog, England

Jeg kan uten forbehold si at personalets profesjonalitet, grundigheten i opplæringen og kvaliteten i ferdighetsprogrammet til Applied Scholastics har hjulpet skolen vår med å prestere det endelige resultatet, som var det beste jeg noensinne har opplevd. Ved å fokusere på, identifisere og rette opp de akademiske utilstrekkelighetene hos elever i 4., 5. og 6. klasse som ikke gjør det bra nok, ble [skolen vår] påskjønnet som en «Gullstjerne»-skole og plukket ut som mottaker av stipendiet Monsanto School of Excellence in Education. – Skoleforstander, USA

Studieteknologi er en ny måte å se det på. L. Ron Hubbard har vært djerv nok til å påstå at for hvert problem i innlæring er det en gjennomførbar løsning. Tusener som er trenet i Studieteknologien hans vet at dette er sant og føler at de nå i sine hender har det manglende verktøyet som er nødvendig for både forståelse og evnen til å anvende innen ethvert valgt studiefelt. – Professor i engelsk, USA

I egenskap av konsulent i lesning for den danske staten, har jeg viet yrkeslivet mitt til å forstå hvordan vi kan sikre at alle studenter når et høyt nivå av lese- og skriveferdighet og dermed suksess. Etter at jeg med egne øyne har sett de bemerkelsesverdige resultatene fra L. Ron Hubbards Studieteknologi, er jeg overbevist om at denne er det avgjørende og sterke fundamentet som lese- og skriveferdighet kan bygges på overalt i verden. – Rådgiver, Undervisningsdepartementet, Danmark

I dette mer og mer teknologiske samfunnet i stadig forandring er det av største betydning at alle elevene lærer hvordan man skal lære. Applied Scholastics- programmene utretter dette. Videre, den mest iøynefallende egenskapen ved Applied Scholastics sine materialer er at de fremmer selvstyrt læring ved å gi elevene muligheter til å overvinne det som hindrer læring med lite eller ingen hjelp fra en annen person. – Universitetsprofessor, USA

FORELDRE

Sønnen vår blir for tiden veiledet av Applied Scholastics. La meg begynne med å si at det dere gjør er formidabelt. Jeg er forelder med en mastergrad og tallrike utmerkelser, men i løpet av 3 år med å prøve, kunne jeg ikke hjelpe avkommet mitt med å forstå det dere på mindre enn 3 uker har hjulpet ham med å få tak i. Han begynte på veiledningen tidlig i februar, og en uke senere bad han om merveiledning. For å kunne forstå min begeistring, må dere forstå at selv om sønnen min er forbløffende begavet på andre områder, har rent teoretiske resonnementer innebåret motgang for ham. Han går i 5. klasse, men leste som en i 2. eller 3. klasse. Uansett hvilken metode jeg prøvde, kunne jeg ikke hjelpe ham. Jeg følte at jeg hadde sviktet avkommet mitt. Så kom Applied Scholastics på banen. Jeg ser en forandring hos sønnen min, ikke bare akademisk, men også personlig. Det er nå en holdning av selvsikkerhet over ham. Livet har åpnet seg mye mer opp for ham. Før kunne han lese, men nå både leser og forstår han. Vi har blitt utrolig velsignet. – Forelder, USA

Vi har vært gjennom 3 år i helvete. Vi ble fortalt at sønnen vår hadde ADD, sensorisk utilstrekkelighets-problemer og til og med autisme. Vi hadde vært hos tallrike fagpersoner og terapeuter. Han fikk medisinske tester, og leger prøvde å overbevise oss om å sette ham på medisin mot ADD. Jeg engasjerte en privatlærer, men etter en halv time sa hun at hun ikke ville kaste bort pengene mine, at hun kunne ikke hjelpe ham. Lærerne hans lot ham vandre rundt i klasserommet i stedet for å forlange at han skulle sette seg ned og begynne å lære noe. Heldigvis for oss snakket moren min med en dame som foreslo Applied Scholastics. Etter ti uker med veiledning begynte vi å se forbløffende forandringer i vår sønns lesing, skriving, forståelse og atferd. Han hadde mer selvtillit, stilte flere spørsmål og gledet seg til å gå til veiledningen for å lære mer. Jeg bestemte meg for å lære meg teknikkene, siden jeg ikke kunne tro hvor mye sønnen min hadde forbedret meg, og jeg ville gjerne bli i stand til å gi denne metoden videre til mine andre barn. Dette kurset er forbløffende, og det virker! Min sønn har nå gjort seg ferdig veiledningen sin, og forandringen hos ham gjør meg simpelthen så takknemlig overfor Applied Scholastics. Dette kurset virker virkelig, og det er hjelp for barnet vårt. – Forelder, Australia

ELEVER

Skolen har vært veldig vanskelig for meg, og det var så vidt jeg bestod. Jeg var bestandig opprørt og frustrert. Så gjorde jeg et Applied Scholastics-kurs kalt Studieferdigheter for livet. Jeg har aldri hatt så mye pågangsmot, og jeg har aldri før vært så begeistret over å studere. Etter å ha gjort dette kurset og anvender Studieteknologi, liker jeg å studere alt mulig. Så gjorde jeg kurset Grunnleggende studiehåndbok, og jeg beveget meg raskere enn noensinne i studiene mine. Studieteknologi har gitt meg verktøyene til å gjøre drømmene mine til virkelighet. – Gymnasieelev, USA

STUDIETEKNOLOGI TAR STUDENTER raskt FRA ABSTRAKT TEORI til BRUK I DET VIRKELIGE LIV. Informasjonen BEKREFTER det PEDAGOGER vet er den BESTE MÅTEN Å LÆRE OG UNDERVISE PÅ.

Med Studieteknologi er jeg forbløffende kvikk til å lære nye ting. Et flott eksempel er da jeg på tre dager, etter å ha lært meg definisjonene på ordene som ble brukt i programmering av hjemmesider på internettet, lagde en flott hjemmeside hvor jeg både tok i bruk mine evner til å skrive og til gjøre 3D-grafisk artisteri. Før dette hadde jeg ikke noen som helst erfaring med programmering. Denne skolen, med sin genuint praktiske Studieteknologi, fortjener virkelig en pris. Tro meg, det vet jeg. – High School-student, USA

Det finnes ikke ord som kan beskrive hva jeg oppriktig føler angående denne fantastiske veiledningen jeg har fått. Jeg hadde vært på utkikk etter hjelp siden barndommen, da jeg feilaktig ble diagnostisert med et ikke-eksisterende «læringshandikap» og ikke ble gitt noen løsninger eller noe håp. Det har tatt meg 32 år å finne Applied Scholastics. Men nå har jeg fullført veiledningen min og er halvveis gjennom kurset «Lær hvordan du lærer». Veiledningen og kursene er rett og slett fantastiske. De har tatt bort mørket mitt og gitt meg lys og håp. – Student, Australia