AKTIVITETER I SAMFUNNET

FREMMER LESE- OG SKRIVEFERDIGHET SAMT UTDANNELSE
PÅ HELE PLANETEN

Applied Scholastics-nettverket av lærere, veiledningssentre og skoler strekker seg ut for å forbedre lese- og skriveferdighetene og utdannelse, ikke bare i sitt eget område, men langt videre. Gjennom seminarer, arbeidsgrupper og omfattende permanente programmer bringer lag av pedagoger Studieteknologi til befolkninger som ikke har fått nok av samfunnet basisytelser.

Et slikt prosjekt startet i Haiti da en pedagog fra Applied Scholastics fra Clearwater Academy i Florida kom som frivillig til Haiti etter jordskjelvet i 2010. Hun ga et foredrag om Studieteknologi til over 400 foreldre og elever, og som et resultat kom styreren for et barnehjem og en skole i Haiti til Clearwater for trening i Studieteknologi. Clearwater Academy samlet inn midler til å forvandle skolen, bygd opp av presenninger, halm og kjepper, til et bygg av murstein med solid tak; og en ny skole var født, der alle elevene lærer seg Studieteknologi.

I SØR-AFRIKA HAR DET BLITT HOLDT FOREDRAG, KURS OG SEMINARER OM STUDIETEKNOLOGI TIL MER ENN 20 000 PEDAGOGER.

I et annet tiltak med å yte hjelp til fjerne samfunn i nød, leverte pedagoger fra Applied Scholastics i England i 2008 seminarer i Studieteknologi i Ukraina. For å møte etterspørselen som ble skapt, ble det startet lokale veiledningssentre, og i dag gir permanente sentre omtrent 300 foredrag i Studieteknologi hvert år til elever og lærere på skoler over hele landet. Foredragene er nå en del av læreplanen ved Babushkin-distriktets offentlige skoler, og Applied Scholastics blir samarbeidspartner i utdanningsprosjekter med Departementet for familie- og ungdomsanliggender i en av de største byene i Ukraina.

I enda en annen del av verden har pedagoger fra Applied Scholastics brakt Studieteknologi til Bangladesh, hvor halvparten av befolkningen ikke kan lese eller skrive. Pedagogene dannet en studiegruppe i Bangladesh og implementerte snart Studieteknologi på tre skoler. Etter at de ledet seminarer for over 100 studenter og fakultetsmedlemmer ved Jahangirnagar-universitet i Dhaka, utropte borgermesteren i Dhaka Studieteknologi til løsninger på nasjonens problem med analfabetisme og anmodet formelt om at teknologien ble implementert på hver eneste skole.

Applied Scholastics trener lærere og elever i både industriland og utviklingsland, og hjelper dermed med å revitalisere hele feltet utdanning.

Siden starten i 1975 har scientologer i Sør-Afrika gitt foredrag, kurs og seminarer i Studieteknologi i regi av den allmennyttige organisasjonen Education Alive [Levende utdannelse]. De har nå trent mer enn 20 000 pedagoger, som i sin tur har brakt Studieteknologi ut til millioner av barn i hele Sør-Afrika.

Studieteknologi har også blitt eksportert til Zimbabwe – der 18 000 lærere har blitt trenet – og til Ghana, Gambia og Sierra Leone. Education Alive har nå kontorer over hele Sør-Afrika, Nigeria, Kenya, Mali, Etiopia og Botswana.

I Filippinene hadde man hele 30 % frafall i klassene fra 11 år og opp, og 75 % analfabetisme på de lavere klassetrinnene. Som svar på denne katastrofen ga Applied Scholastics International i Spanish Lake et kurs i Studieteknologi til 5000 filippinske lærere, som deretter innførte teknologien på tre av landets skoler.

Resultatene var enestående. Den første skolen gikk fra laveste plassering til nummer åtte på landsbasis; den andre skolen sikret en nasjonal rekord i øking av elevenes poengtall i tester; og den tredje rykket fra hjelpeklassestatus til å være en av landets best rangerte skoler.

I byen Kisii i Kenya leverte et «redningslag» fra Applied Scholastics kurset Lær hvordan du lærer til 14 instruktører på en skole for foreldreløse. Nesten umiddelbart skjøt elevenes resultater på tester fra å være den lavest rangerte til å bli nummer fire av samtlige 270 skoler i regionen. Som resultat anmodet kenyanske tjenestemenn innen utdanning om en undervisningsplan med Studieteknologi for hele landet.

Applied Scholastics trener lærere og elever på alle nivåer og arbeider med samfunnsledere, regjeringer og andre institusjoner for å skape en revitalisering av hele feltet utdanning.