CASESTUDIUM

STUDIETEKNOLOGI I DEN
TIDLIGERE ØST-BLOKKEN

Med oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 fulgte sosial splittelse og opprør i den nye republikken Tsjekkia da landets 10 millioner kjempet for å etablere seg som en kulturell og økonomisk medspiller på europeiske og internasjonale scener.

Landet kjempet med avleggs organisasjons- og kommunikasjonsressurser og trengte å rask tilpasse seg for å klare seg i konkurransen etter Sovjetunionens fall.

En scientolog som ble klar over at landets suksess var avhengig av i hvor høy grad borgerne mestret språket sitt og kunne kommunisere, etablerte i 1997 det første Applied Scholastics-senteret i Praha for å bringe L. Ron Hubbards Studieteknologi til Tsjekkia.

Kalt Life Improvement Through Education (LITE) [Livsforbedring gjennom utdanning] tilbyr programmet teknologien om hvordan lærer seg et hvilket som helst emne. Sentret vokste raskt, og kort etter ble det dannet to LITE-sentre til. Dessuten åpnes det et Applied Scholastics-kontor som betjener både Tsjekkia og Slovakia.

EN
MILLION
TIMER
med
TRENING
LEVERT til
21 000
ELEVER

Et lag av stabsmedlemmer fra Applied Scholastics reiste fra Praha til Applied Scholastics sitt hovedkvarter ved Spanish Lake i Missouri for avansert trening, slik at de kunne hjelpe enda flere i hjemlandet sitt.

Det ble snart åpnet LITE-sentre i byer over hele Tsjekkia – i alt 13 i det landet, med andre filialer i Slovakia, India, Tyskland og Spania. Til nå har LITE gitt mer enn 1 million timer med trening til 21 000 elever.

For å møte den voksende etterspørselen etter Studieteknologi, ble det også startet veiledningssentra kalt BASIC, med oppgaven å hjelpe folk å forbedre studerings- og læringsferdighetene sine og øke lese- og skriveferdighetene. Til nå har det blitt åpnet 22 BASIC-sentre i Tsjekkia og Slovakia, som tar opp mer enn 3500 elever, inkludert barn med spesielle behov, som har hatt stort utbytte av Studieteknologien der annen skoleundervisning har kommet til kort.

I 2010 åpnet gruppen den første Applied Scholastics-grunnskolen i landet. I 2011 ble den omfattende innvirkningen og beviste virkningen til Studieteknologien anerkjent av det tsjekkiske utdanningsdepartementet da det kunngjorde at Applied Scholastics sin sentrale lærebok, Grunnleggende studiehåndbok, var blitt offisielt godkjent for trening av landets lærere.