VERDIEN AV SCIENTOLOGY

Gjennom auditering og trening har scientologene innsett at det er mye i vår moderne verden som bare har en flyktig, ikke-permanent karakter og er basert på ting som ikke vil bestå, eller som er i ferd med å bli ødelagt. Scientologer vet at bruken av Scientology kan gi et menneske tilbake alle sine muligheter, og at dette utbyttet varer evig. Dette gir også en erkjennelse av ens egen udødelighet.

Når man er fanget i en økonomisk tredemølle og angripes fra alle sider av vår tids materialisme, er det vanskelig å forestille seg at høyere tilstander overhodet kan eksistere.

Men de eksisterer faktisk.

Utøvelsen av Scientology sikter etter bedre tilstander for Mennesket og åpner veien med en sikker bro til framtiden. I forgangne tider har de drømt om veien. Den har ikke eksistert før nå.

Den finnes i Scientology.