SØNDAGSSAMLING

Søndagssamlinger er samlingspunktet for et forent religiøst samfunn og byr frem praktiske sannheter som medlemmer og besøkende heretter kan anvende til å forbedre livene sine. Hver enkelt person er sin egen udødelige sjel og ved å delta i disse tjenestene kan han lære sannheten om denne forskriften å kjenne. Det er det budskapet med inspirasjon og håp som hver person tar med seg etter å ha deltatt i en søndagssamling.

Scientologykirken Scientologykirkens søndagssamlinger består av en lesing av Scientologykirkens trosbekjennelse, en preken basert på skrifter av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, eller avspilling av et av hans foredrag. Presten leverer også gruppeauditering, en form for Scientology åndelig veiledning hvor hele menigheten deltar, og bekjentgjørelser av Kirkens arrangementer og aktiviteter. Søndagssamlinger avsluttes alltid med en bønn.

Scientologykirkens trosbekjennelse

Hver søndagssamling innledes med lesing av Scientologykirkens trosbekjennelse. Dette dokumentet bekrefter Kirkens åndelige mål, skisserer Kirkens sosiale misjon og gir medlemmene mulighet for å atter en gang dedikere seg til religionen.

Prekenen

Scientology hevder at mennesket bestemmer sin egen åndelige fremtid gjennom de prinsipper og praksiser som er bevart i religionens skrifter, hans handlinger ovenfor andre og hans overholdelse av reglene for god oppførsel som de er formulert i Scientologykirkens trosbekjennelse. Følgelig, omhandler søndagsprekenen typisk et emne, som har forbindelse med et viktig Scientology-prinsipp eller praksis, og fremstiller dens relevans i hverdagen. Prestens endelige mål er at hvert medlem av menigheten forlater kirken med en større grad av åndelig bevissthet som følge av de sannhetene vedkommende har lært i løpet av samlingen, samt en økt forståelse for hvordan man anvender disse sannhetene i livet sitt.

L. Ron Hubbard foredrag

Scientology kom til verden i det 19. århundret og er enestående blant de store religioner i verden, i og med at alle dens skrifter er tro mot de opprinnelige skrevne og talte ordene. Disse ordene er blitt bevart presis som de ble skrevet og sagt – og vil alltid være det – takket være den teknologien vi har til rådighet i denne tidsalderen hvor scientologer gis sikkerhet for at deres religion vil forbli ren og fri for endringer. Hubbard leverte mer enn 3000 foredrag for lyttere rundt omkring i verden, hvor han detaljert beskrev sine oppdagelser og de forskningsrutene han fulgte for å nå frem til disse. Noen av disse omfatter avanserte begreper som henvender seg til den viderekomne scientologen, men mange omhandler de grunnleggende tingene i religionen og egner seg for det brede publikum. Ofte velges et av disse til avspilling ved en søndagssamling.

Gruppeauditering

Åndelig veiledning kalt auditering (fra latin audiere å «lytte») utgjør den sentrale religiøse praksis i Scientology. Det er derfor kun naturlig at auditering er en integrert del av hver søndagssamling. Presten fungerer som auditør for gruppen og leverer auditeringstjenester som er spesielt egnet for grupper og tilpasset den påtenkte prekenen den dag. Gruppeauditering består av en kommandoer eller en rekke auditeringskommandoer (kalt prosesser) som kan øke ens bevissthet og bringe en person i bedre kommunikasjon med sine omgivelser. Enda viktigere er, de hjelper personen med å frigjøre seg fra negative materielle påvirkninger fra det fysiske universet og dermed bli bedre i stand til å gjenvinne sin egen åndelige bevissthet.

Bekjentgjørelser

Ettersom scientologer aktivt engasjer seg i utøvelsen av deres religion, inkludert å oppfylle Scientologys mål om å gjøre denne verdenen til et bedre sted for hele menneskeheten, deltar mange av dem som kommer til søndagssamlingen i velgjørende aktiviteter som strekker ut i samfunnet – aktiviteter som Scientologykirker er kjent for. En del av prestens plikter innebærer derfor å informere menigheten om pågående samfunnsprogrammer eller -aktiviteter hvor Kirken deltar og å engasjere medlemmer av menigheten i hvordan de kan bidra til disse aktiviteter.

Bønn

Søndagssamlingen avsluttes med at presten leser Bønn om Fullkommen Frihet.