HVA ER SCIENTOLOGY?

Scientology: Scio (latin) «å vite i ordets fulleste betydning», logos (gresk) «studiet av». Derfor betyr Scientology «å vite hvordan man vet».

Scientology er en religion av det 20. århundret. Den rommer en enorm mengde kunnskap, som er en utvikling av visse grunnleggende sannheter. Den viktigste av disse sannhetene er at mennesket er et åndelig vesen med evner som ligger langt over det man normalt forestiller seg. Det er ikke bare i stand til å løse sine egne problemer, virkeliggjøre sine mål og skaffe seg varig lykke – det kan også nå nye bevissthetstilstander, som det kanskje aldri hadde trodd var mulig.

Alle store religioner har på den ene eller andre måten rommet håpet om åndelig frihet i en tilstand fri for det materielles begrensninger og lidelse. Likevel har spørsmålet alltid vært hvordan man når en slik tilstand, særlig når man hele tiden lever midt i et hektisk og ofte overveldende samfunn.

Selv om livet i dag ser ut til å være fylt med en uendelig komplisert rekke problemer, fastholder Scientology at løsningene på disse problemene dypest sett er enkle og innenfor ethvert menneskes rekkevidde. Enten det dreier seg om problemer med kommunikasjon, vanskeligheter i forholdet til andre mennesker, nagende utrygghet, manglende selvtillit eller en følelse av håpløshet, så har ethvert menneske medfødte evner til å frigjøre seg fra disse og mange andre problemer og bekymringer.

Scientology er et tilbud om en rute til større frihet.