OM PROGRAMMET

NÅR MILLIONER MED BUDSKAPET
«DE SA, DE LØY»


Effektiviteten i Sannheten om stoff-heftene resulterte i en serie korte informasjonsfilmer for allmennheten, kalt: «De sa, de løy». Med sterke skildringer av destruktive virkninger fra de mest alminnelige stoffene, er de 16 filmsnuttene svært virkningsfulle samtidsbudskap direkte rettet mot ungdom.

Disse budskapene kan effektivt hindre førstegangsbruk av stoff, og utgjør en viktig komponent i Sannheten om stoff-programmet.

Informasjonssnuttene er ment til å skape økt bevissthet om virkningene av stoff, og til å skjære ned stoffbruken på alle stedene der de vises. De første tre snuttene tar fatt en vanlig feiloppfatning som fører til eksperimentering med stoff: Troen på at det å ta stoff gjør deg cool («Populær»), at å være høy på stoff én gang ikke fører til misbruk («Bare én gang») og at den ene gangen kan ikke skade deg («Én tur»).

De 16 korte infofilmene «De sa, de løy» knuser de mest vanlige mytene om stoff, de er tilgjengelige online, og de har blitt vist verden rundt til millioner av seere.

De andre filmsnuttene tar for seg de mest vanlig brukte stoffene: cannabis, alkohol, ecstasy, kokain, crack kokain, crystal meth, sniffestoffer, heroin, LSD og reseptpliktig smertestillende. Budskapene er lagd til å vise realistiske situasjoner og fakta på en måte som kommuniserer til unge folk så de vil lytte. Hver snutt korresponderer med en av Sannheten om stoff-heftene.

Mer enn 500 TV-stasjoner har sendt Sannheten om stoff-filmene i omtrent 100 land. Bransjens eksperter på kommunikasjon gir «De sa, de løy»-snuttene høye seertall for å heve seg opp over massemediastøyen og effektivt nå sitt tilsiktede publikum. Budskapene har vunnet Telly, Addy og andre priser.

Filmene har også fått rosende omtale fra dem som er ansvarlige for å undervise andre om stoff:

«Kortfilmene gav elevene en umiddelbar tilknytning, siden de brukte folk innen deres egen aldersgruppe som de kunne identifisere seg med.» – Lærer, Canada

«Jeg bruker støtt de korte filmene til å få oppmerksomheten deres ... Videoene ser ut til å starte diskusjoner, og deretter er elev etter elev villig til å fortelle andre om eget liv og egen familie. Virkningen er enorm.» – Instruktør, Utah

Myndigheter, ordensmakten, skoler, samfunnsgrupper og andre forebyggingsprogrammer mot stoff bruker infofilmene fra Sannheten om stoff.
11
STOFF
16
OFFENTLIGE
INFORMASJONS-
FILMER

Siden de ble utgitt i 2008, har Sannheten om stoff-filmsnuttene blitt sett av titalls millioner.

Disse budskapene gir en sterk innledning til undervisning med stoff-presentasjoner, og er et av elementene i læreplanen til Sannheten om stoff. De blir mye benyttet av myndigheter, ordensmakten, skoler, samfunnsgrupper og andre programmer om hindring av stoffmisbruk.

I Honduras, hvor det nasjonale rådet mot narkotikahandel har blitt partner med Foundation for a Drug-Free World, blir budskapene brukt i presentasjoner til overordnede militære offiserer og kadetter på et militærakademi.

Politioffiserer fra Texas Crime Prevention Association [organisasjon til hindring av forbrytelse] bruker infofilmene og Sannheten om stoff-heftene i sine presentasjoner i undervisning om stoff.

I Panama ble det satt i gang en undervisningskampanje om stoff ved regelmessig å vise infofilmene på landets nasjonale TV-stasjon i beste sendetid, og nådde 2 millioner seere.

I Taiwan har budskapene på samme vis blitt vist på nasjonalt TV til 5 millioner seere, og blir brukt som del av undervisningen i læreplanen mot stoff på 500 skoler.

Over hele verden verner disse kraftige budskapene ungdom mot å falle som offer for stoffenes fristelse.


KLIKK PÅ EN INFOFILM FOR Å SE VIDEOEN
Sannheten om stoff-filmene «De sa, de løy» har blitt vist på mer enn 500 TV-stasjoner i omtrent 100 land. Hver film tar opp et enkelt ulovlig stoff og viser i bilder hva dets ødeleggende virkningene er, med realistiske historier.