EN INTRODUKSJON TIL SCIENTOLOGY-AUDITERING

Denne videoen tjener som en introduksjon til den sentrale praksisen i Scientology – auditering.

Auditeringsprosedyrene ble oppdaget, utviklet og systematisert av L. Ron Hubbard, og presenterer en enorm samling av teknologi.

Auditering gis av prester eller prester under opplæring, og er prosessen å stille spesifikt formulerte spørsmål, som er utformet for å hjelpe en person med å finne og ta hånd om vanskelige områder.

Hver eneste dag lærer scientologer i Scientologykirker verden over ferdighetene i auditering og bruker dem til å oppnå åndelig opplysning og frihet.