HVA ER SCIENTOLOGY?

Scientology, som er utviklet av L. Ron Hubbard, er en religion som tilbyr en presis rute som leder til en fullstendig og sikker forståelse av ens sanne åndelige natur, samt ens forhold til en selv, familien, grupper, Menneskeheten, alle former for liv, det materielle universet, det åndelige universet og Det høyeste vesen.

Scientology henvender seg til ånden – ikke kroppen eller sinnet – med den synsvinkelen at Mennesket er langt mer enn et produkt av sine omgivelser eller gener.

Scientology omfatter en samling kunnskap som strekker seg fra bestemte fundamentale sannheter. De viktigste av dem er:

Mennesket er et udødelig åndelig vesen.

Dets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid.

Dets evner er ubegrensede, selv om det ikke har innsett det på nåværende tidspunkt.

Scientology tar videre utgangspunkt i at Mennesket grunnleggende sett er godt og at dets åndelige frelse avhenger av dets selv, dets medmennesker og dets evne til fellesskap med universet.

Scientology er ikke en skråsikker religion hvor man blir bedt om å blindt tro på noe. Tvert imot oppdager man for seg selv at prinsippene for Scientology er riktige ved å anvende prinsippene og observere eller oppleve resultatene.

Scientologys ultimate mål er sann åndelig opplysning og frihet.