VERKTØY FOR LIVET

SCIENTOLOGY-VERKTØY
LEVENDEGJORT PÅ FILM

Scientologi-håndboken, som er kompilert fra L. Ron Hubbards verker, er læreboken som brukes til utdanning av frivillige prester.

SCIENTOLOGY-
HÅNDBOK
VERKTØY
FOR LIVET
Prisbelønt film
AVA-PRISEN
PLATINAPRISEN
MARCOM-PRISEN
PLATINAPRISEN
AURORA-PRISEN
PLATINAPRISEN – BEST OF SHOW

I en verden hvor individet i stadig økende grad blir påvirket av økonomiske, politiske og sosiale krefter som kan synes overveldende, sørget L. Ron Hubbard for utgivelsen av denne boken for å gjøre Scientology-teknologien lett tilgjengelig for alle som ønsker å hjelpe seg selv og andre.

Filmen Scientologi-håndboken – Verktøy for livet består av 19 kapitler som hver gir en introduksjon til og et sammendrag av kapitlene i Scientologi-håndboken.

Med utgivelsen av den 2 ½ timer lange filmen gjorde Scientologykirken disse grunnleggende Scientology-verktøyene tilgjengelige praktisk talt overalt.

Filmen, som er tilgjengelig både online og på DVD, Scientologi-håndboken – Verktøy for livet, presenterer grunnleggende Scientology-prinsipper som alle kan bruke til å forbedre en hvilken som helst side av livet, inkludert de mest vanlige problemene og utfordringene – et mislykket ekteskap, problemer med å fostre opp barn, det å føle seg stresset eller deprimert, problemer på jobben, konflikter i lokalsamfunnet – og hvordan man når sine personlige og samfunnsmessige mål.

Frivillige prester i Afrika bruker ferdighetene sine til å gi personlig assistanse og lærer andre å gjøre det samme.

Gjennom lettfattelige eksempler fra livet øker filmen forståelsen av alle vesentlige begreper i Scientology-Håndbok og bidrar dermed til en bedre anvendelse av materialet.

Filmen Verktøy for livet gir også seerne en glimrende beskrivelse av hvordan de frivillige prestenes motto – «Det kan gjøres noe med det» – blir virkeliggjort.

For å gjøre filmen tilgjengelig for millioner flere, sponset scientologer at den ble plassert i biblioteker verden over.

Sammen med filmene er de 19 korresponderende Scientology-håndbok-kursene på 15 språk som er tilgjengelige gratis online. Besøkende på nettsiden inviteres til å logge inn, melde seg på et av kursene først, se filmen og deretter fortsette gjennom kurset.

VERKTØY FOR
LIVET
FILMER
—for alle—
ASPEKTENE
AV LIVET

Hvert kurs omhandler en nøyaktig teknologi med trinn-for-trinn prosedyrer som hvem som helst kan bruke til å forbedre enhver situasjon med. Alle leksjoner gjennomgås og besvares av en trent Frivillige prest som hjelper studenten med personlige anvisninger, inkludert veiledning om hvilket kurs som best passer til deres behov.

Mange som selv har fått hjelp, utdanner seg i å bli frivillige prester i samme ånd som L. Ron Hubbard uttrykte da han opprinnelig introduserte programmet:

«Hvis man ikke liker kriminaliteten, grusomheten, urettferdigheten og volden i dette samfunnet, kan man gjøre noe med det. Man kan bli en FRIVILLIG PREST og hjelpe til å sivilisere samfunnet, tilføre det samvittighet og vennlighet, kjærlighet og frihet fra pine, ved å skape tillit, anstendighet, ærlighet og toleranse i det.»