GJENOPPRETTER VERDIGHET
CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en allmen­nyttig vakthundorganisasjon grunnlagt av medlemmer av Scientologykirken i 1969, med formål å få slutt på psykiatriske overgrep og sikrebeskyttelse for pasientene. CCHR har gitt støtte til vedtak av over 160 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep eller psykiatriske tvangspraksiser, krever informert samtykke til psykiatrisk behandling, setter en stopper for tvangsmedisinering og elektrosjokk til barn samt påbyr strenge straffer for seksuelle overgrep begått av psykiatere og psykologer.

Fra sitt hovedkvarter i Los Angeles, California, gir CCHR International veiledning til et verdensomspennende nettverk av forkjempere for menneskerettigheter med om lag 200 lokalavdelinger i 34 land. CCHR-kommisærer inkluderer leger, psykiatere, psykologer, advokater, medlemmer av lovgivende forsamlinger, offentlige embetsmenn, pedagoger og representanter for borgerrettighetsgrupper. CCHR International rommer også et museum som presenterer historien som formet århundrer med psykiatrisk brutalitet.

CCHR gir ut dokumentarfilmer som avslører de forskjellige kanalene for psykiatriske overgrep: De ødeleggende følgene av screening og stempling av personer med psykiatriske diagnoser og utskrivingen av resepter på psykofarmaka; den profittmotiverte alliansen mellom psykiatri og den farmasøytiske industrien; mangelen på vitenskapelig dokumentasjon bak de psykiatriske diagnosene; og utbredelsen av psykiatriske medikamenter til militære i aktiv tjeneste, og veteraner som driver opp antallet ikke-kamprelaterte dødsfall i form av plutselige hjertestopp og selvmord.

FÅR SLUTT PÅ PSYKIATRISK TORTUR I

NEW ZEALAND

Etter at CCHR etterforsket og avslørte overgrep i psykiatriske institusjoner, har ofre som leverte inn klager på New Zealands myndigheter, mottatt en unnskyldning og en økonomisk kompensasjon.

I 1984 erklærte De Forente Nasjoners konvensjon mot tortur krig mot torturen som utøves av hatgrupper, narkotikakarteller, terrorister og undertrykkende regjeringer. Imidlertid var brutaliteten psykiaterne utøver fjernet fra søkelyset. Som et resultat av det har psykiatere som lemlester og dreper pasienter i mange land, arbeidet uten noe tilsyn fra offentlige myndigheters side.

I New Zealand innledet CCHR en undersøkelse av ungdomspsykiatrisk avsnitt på det psykiatriske sykehuset Lake Alice. CCHRs etterforskere fant frem til at barn som ble holdt i statens varetekt, ble straffet med elektrosjokk, tvangsmedisinert og holdt i isolasjon. De offentlige myndighetene og politimyndighetene var likegyldige når det gjaldt klagene, så CCHR dokumenterte nesten 100 saker hvor tenåringer hadde blitt utsatt for psykisk og fysisk tortur på det psykiatriske sykehuset. Deretter fulgte avsløringer i media, noe som skapte et offentlig ramaskrik, og som førte til en permanent stenging av Lake Alice.

Med hjelp fra CCHR sendte 900 tidligere pasienter inn klager. Det endte med at domstolene anerkjente ofrenes rettigheter og New Zealands regjering kom ut med en skriftlig unnskyldning og betale nesten 60 millioner kr. i erstatninger.

CCHR drev lobbyvirksomhet for å skape et effektivt offentlig tilsyn med psykiatere, og da de igjen opplevde manglende tiltak, sendte de en detaljert rapport til De Forente Nasjoners komite mot tortur i FN-hovedkvarteret i Genève. Som følge av dette ankom et undersøkelsesteam fra FN til New Zealand i mai 2013 for å utføre den første offisielle undersøkelsen av landets forvaringssteder.

I mars 2014 imøtekom New Zealands justisdepartement endelig FN-mandatet og etablerte et uavhengig tilsyn med alle psykiatriske innretninger i landet. Det gjorde det dessuten mulig for pasienter å anmelde psykiatriske overgrep direkte til politiet, som i henhold til avtalen var forpliktet til å etterforske disse klagene.

CCHRs bestrebelser har vært med på å med fast og sikker hånd tvinge psykiatrien i New Zealand til å overholde lovgivningen.

CCHR
BIDRO TIL
286
advarsler fra
OFFENTLIGE MYNDIGHETER PÅ
PSYKIATRISKE
MEDIKAMENTER

«CCHR anerkjennes for å sikre atskillige reformer i hele verden. De arbeider flittig for å beskytte andre mot overgrep innen psykiatrien og sikrer at det ytes lovmessig beskyttelse til psykiatriske pasienter.» – Senatet i delstaten Georgia, De forente stater

«Det er meg en glede å lykkønske Citizens Commission on Human Rights (CCHR) med bestrebelsene deres gjennom førti år med å etterforske og avsløre psykiatriske brudd på menneskerettighetene. Jeg er spesielt takknemlig for det harde arbeidet som medlemmer og støttespillere av CCHR har utført for å støtte lovgivningsmessige tiltak med henblikk på å beskytte barn.» – Medlem av den amerikanske Kongressen, Texas

166

HUMANITÆR MISJON

BRINGER PSYKIATRI INN UNDER LOVEN

Som en sentral del av den humanitære innsatsen med å beskytte personer mot psykiatriske overgrep og for å rydde opp innen feltet mental helse, arbeider medlemmene av Citizens Commission on Human Rights energisk med å sikre at rettssystemet tjener alle borgere – inkludert dem som er fanget i dragsuget etter psykiatrien.

I forbindelse med den bestrebelsen har CCHR medvirket til vedtak av over 160 lover i delstater over hele De forente stater og i 16 land. Lovgivningen strekker seg fra beskyttelsen av barn mot psykiatrisk medisinering til beskyttelsen av eldre mot krenkende behandling, stansing av psykiateres seksuelle overgrep mot pasientene sine, beskyttelse av uføre og psykisk sykes rettigheter, samt krav om gjennomsiktighet innen psykiatrien som en beskyttelse mot bedrageri og korrupsjon. CCHR-medlemmer har vitnet for De forente staters Kongress og parlamenter i Japan, stoff, Nederland, Tyskland, Sør-Afrika, Italia og mange andre steder, og er med på å styre lovgivningen i retning av å beskytte verdighet og redde liv.

«CCHR tjener som et uomtvistelig eksempel på den forente kraften hos personer som skaper forandring gjennom engasjert innsats med å forbedre samfunnet og gi effektiv informasjon og støtte.»

Jeg slo meg sammen med Citizens Commission on Human Rights på grunn av dens langvarige innsats med å fremme de grunnleggende frihetene som er fremsatt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Nürnberg-konvensjonen. CCHR tjener som et uomtvistelig eksempel på den forente kraften hos personer som får frem forandring gjennom engasjert innsats for å forbedre samfunnet og gi effektiv informasjon og støtte. Vi anerkjenner CCHR for de mange store reformer de har kjempet for, som i dag beskytter personer mot ond, umenneskelig og nedverdigende behandling og for den ledende rollen de har spilt med å øke den offentlige bevisstheten, slik at verdighet og menneskerettigheter kan gis tilbake til alle mennesker.» – Medlem av den amerikanske Kongressen, California