GJENOPPRETTER INTEGRITET
VEIEN TIL LYKKE

Hele to tredjedeler av verdens regjeringer er gjennomhullet av alvorlig korrupsjon. Nesten en fjerdedel av dagens kommende nye ledere er overbevist om at de trenger å oppføre seg uetisk for å komme seg frem.

For å snu denne nedgangen og gjenopprette grunnleggende moral og verdier skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft. Ikke-religiøs av natur som den er, kan de 21 forskriftene bli brukt av hvem som helst, uansett rase, kultur eller tro, til å fostre vennlighet, ærlighet og basisferdighetene om det å leve.

Veien til lykke, som nå har kommet ut på 112 språk, har brakt ro til samfunn som var splittet av vold, fred til områder herjet av intern uro, og selvrespekt til millioner av enkeltpersoner – i skoler, fengsler, kirker, på ungdomsskoler og i samfunnssentre.

Den internasjonale Veien til lykke-stiftelsen er allmennyttig og uten religiøs tilknytning og har hovedkvarter i Glendale i California; den ble etablert som koordinerings-senter for verdensomspennende aktiviteter. Ved hjelp av støtte fra scientologer og Scientologykirker blir Veien til lykke og de tilhørende undervisnings­materialene og programmene nå benyttet i hvert verdenshjørne til å hjelpe med å få inn et høyere nivå når det gjelder ærlighet, tillit og selvrespekt i hver eneste kultur.

BRINGER FRED TIL EN REGION I OPPRØR

COLOMBIA OG VIDERE

10 000 medlemmer av rikspolitistyrken nådde 20 % av befolkningen med Veien til lykke og brakte dermed ro til et ustabilt land.

Tiår med narkotikaterrorisme og kriger mellom narkotikakarteller gjorde Colombia til en av verdens mest voldelige nasjoner, ødelagt av kidnappinger og mord.

I et forsøk på å finne en løsning lanserte det colombianske rikspolitiet et Veien til lykke-program hvor de gikk i spissen for utdeling av store mengder med hefter da gatedemonstrasjoner truet med å bli til regulære opptøyer. Embetsmenn arrangerte også å få offentlige infofilmer som skildrer forskriftene i Veien til lykke vist på Bogotás fjernsyn.

Ingen vold fulgte umiddelbart.

Obersten i rikspolitiet som koordinerte innsatsen, satte deretter fokus på Cartagena, der eskalerende kriminalitet truet turismen. Et Veien til lykke-seminar til 140 betjenter i Cartagenas politi ble fulgt opp med utdeling av heftet over hele byen. På et tidspunkt som falt sammen med avslutningen på et intensivt program over 3 år, der man benyttet Veien til lykke, hadde det blitt et fall i kriminaliteten i Cartagena på 27 prosent, og den ble erklært å være Colombias sikreste by.

Etter hvert som programmet bredte seg til hele nasjonen, falt kriminaliteten i andre byer – ikke minst som resultat av at mer enn 10 000 politibetjenter, trenet i Veien til lykke-programmet, leverte seminarer til 3 millioner borgere og delte ut eksemplarer av heftet til 20 prosent av befolkningen.

Deretter har naboland, også desperate etter å finne løsninger på stoff og kriminalitet, adoptert Veien til lykke. Presidentfruen i Guatemala anmodet om 3 millioner eksemplarer av heftet og fikk dem distribuert gjennom rikspolitiet, borgermestere og skoler. Etter denne innsprøytingen av hefter fulgte det et markant fall i kriminaliteten. I Peru presenterte en pensjonert general fra rikspolitiet Veien til lykke for den peruanske seksjonen av den internasjonale politiforeningen og deretter for det peruanske politinettverket, der den ble en del av den offisielle politiutdannelsen. I 2014 begynte Sao Paulos militærpoliti å bli utdannet i Veien til lykke, sammen med distribuering av tusenvis av hefter.

VEIEN TIL
LYKKE-
heftet
OVERSATT
til
112
SPRÅK

«Med Veien til lykke har håpet kommet tilbake. Fra de 21 forskriftene og anvendelsen av dem kan strømmen snu slik at vi igjen kan nyte livets fortrinn med rettferdighet, lojalitet, ærlighet, vennlighet, tilgivelse, selvkontroll, anstendighet, respekt og kjærlighet, for bare å nevne noen få. På vegne av regjeringen og befolkningen i Dominica, vil jeg gjerne takke dere for dette initiativet og for innsatsen med å gjøre dette programmet til en suksess.» – Minister for kultur, ungdom og sport, Dominica

«Veien til lykke oppfordrer ikke noen til å gå på kompromiss med sin nåværende religiøse overbevisning eller sosiale status. På en måte når den frem overalt. Enten du er muslim eller hindu, eller selv om du ikke tror på noe, så har den et veldig virkningsfullt budskap som er relevant for dine egne omstendigheter.» – Statsminister (fhv.) Den kooperative republikken Guyana

«Jeg vil oppriktig takke for seminarene som ble gitt til politibetjenter om forskriftene fra Veien til lykke. Disse har lært oss en god lekse og gitt oss en forståelse av viktigheten av å være politimann, som betyr å sette et godt eksempel for lokalområdet og samfunnet.» – Sjefen for hovedstadens politi, Bogotá, Colombia

4400

GLOBALT BUDSKAP

SPRER VEIEN TIL LYKKE

Enkeltpersoner, skoler, politiavdelinger, offentlige myndigheter, forretningsvirksomheter, yrkesutøvere i egen praksis – hvem som helst kan bestille sin egen spesialfremstilte utgave av Veien til lykke, til å dele med familie, venner, kunder og til og med vilt fremmede.

De mange forskjellige spesialfremstilte omslagene gjenspeiler styrken og populariteten i Veien til lykke. I hvert eneste verdenshjørne hører enkeltpersoner om heftet, leser det, deler det med kollegaer, overordnede, politisjefer, borgermestere, kongress- og parlamentsmedlemmer.

Heftet, boken-på-film og de korte infofilmene blir i sin tur spredd viden om gjennom private og offentlige grupper, der de hever moralen, integriteten og tilliten i et lokalsamfunn, en stat, et land.