ER DET I ORDEN Å TA NOEN FORMER FOR STOFFER ELLER MEDIKAMENTER
NÅR MAN ER SCIENTOLOG?

Som scientolog kan man kun ta antibiotika eller annen legeutskrevet medisin. Alle andre stoffer, herunder rekreative stoffer og psykiatriske sinnsforandrende stoffer, er forbudt.

Hvis man har et problem med helsen eller tennene som krever behandling, og man ønsker å ta noen form for legemiddel heller enn antibiotika, skal man informere den rette medarbeideren om dette og konsultere sin lege eller tannlege.

Medikamenter og stoffer tas normalt for å unngå uønskede sinnsbevegelser, smerter eller fornemmelser. I Scientology blir de virkelige årsakene til disse uønskede forholdene funnet, og de håndteres slik at den enkelte ikke lenger har behov for eller ønsker stoff. Disse stoffene gjør folk sløve og mindre bevisste. Målet for Scientology er å gjøre folk kvikkere og mer åndelig bevisste.

Stoff er grunnleggende sett gift. Hvor mye man tar, bestemmer virkningen. En liten mengde virker som en stimulans. En større mengde virker som et beroligende middel. En enda større mengde virker som gift og kan ta livet av en. Stoffer sløver også ens sanser og påvirker sinnet og ånden, så man får mindre styr på tingene og blir mer effekt av sine omgivelser – en svært uønsket tilstand.

Psykofarmaka skjuler i beste fall det som er galt, og kan i verste fall forårsake skade – på tross av psykiaternes påstander om at det kan «helbrede alt». Det rette svaret er å finne kilden til ens besverligheter – og det kan gjøres med Scientology.