DELTAR ALLE SOM ARBEIDER I KIRKEN I AUDITERING OG STUDIER?

Ja, selvfølgelig.