BLIR OPPLYSNINGER SOM KOMMER FREM UNDER AUDITERINGSSESSIONER ALLTID HOLDT FORTROLIGE?

Absolutt og uten unntak.

Tradisjonelt er alle kommunikasjoner mellom en prest og et menighetsmedlem priviligerte og holdes fortrolige. Det er absolutt tilfellet i Scientology-religionen, og denne tilliten blir aldri overtrådt. Faktisk vil Kirken påberope seg alle lovlige beskyttelsesmuligheter av prestens taushetsplikt for å beskytte skriftemålet.

Auditørens kodeks krever at en prest aldri bruker de hemmelighetene som videregis av et menighetsmedlem i en auditeringssession. Opplysningene som gis i tillit under en auditeringssession av et menighetsmedlem til en prest, anses for ukrenkelige av Kirken og Kirkens prester. All slik informasjon holdes strengt konfidensielt av Scientology-prester og Kirken.