HVORFOR ER SCIENTOLOGY EN KIRKE?

Ordet kirke kommer fra det greske ordet kyrios, som betyr «herre», og den indoeuropeiske roten kewe, «å være sterk». Dagens betydninger av ordet innbefatter «en forsamling», «en menighet», «geistlig makt til forskjell fra den verdslige» og «presteprofesjonen; prester».

Ordet kirke brukes ikke bare av kristne organisasjoner. Det fantes kirker titusener av år før det var kristne, og kristendommen selv var et opprør mot den etablerte kirken. I moderne språkbruk snakker folk om den buddhistiske og muslimske kirken, idet det generelt refereres til hele samlingen troende innenfor en gitt religiøs lære.

En kirke er et fellesskap av troende som deler et system med helliget tro og religiøs praksis, hvor de streber etter å overvinne livets endelige problemer.

I 50-årene erkjente scientologer at L. Ron Hubbards teknologi og dens resultater hadde direkte å gjøre med frigjørelsen av menneskeånden og at større åndelig bevissthet rutinemessig ble nådd. Det fantes ingen tvil hos dem om at de var involvert i en religiøs praksis. Følgelig bestemte de tidlig på femtitallet å stifte en kirke for bedre å tilfredsstille sine åndelige behov. Den første Scientologykirken ble deretter registrert i 1954.

Derfor er Scientology en religion og bruken av ordet kirke er korrekt når det refereres til Scientology.