HVA ER DIANETIKK?

L. Ron Hubbard oppdaget den eneste kilden til mareritt, ubegrunnet frykt, forstyrrelser, usikkerhet og psykosomatiske sykdommer – det reaktive sinnet. I sin bok Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet beskriver han detaljert det reaktive sinnet og fremlegger en enkel, praktisk og lett tilgjengelig teknologi hvor man kan overvinne det reaktive sinnet og oppnå tilstanden Clear. Dianetikk er den teknologien.

Ordet Dianetikk stammer fra det greske ordet dia som betyr «gjennom» og nous, «sinn eller sjel». Dianetikk er videre omdefinert som «hva sjelen gjør med kroppen». Når sinnet skader kroppen, er det beskrevet som en psykosomatisk tilstand. Psyko refererer til «sinn eller sjel» og somatisk refererer til «kropp». Følgelig er psykosomatiske sykdommer fysiske sykdommer forårsaket av sjelen.