HVORDAN FUNGERER DIANETIKK?

I Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet skriver L. Ron Hubbard: «Kilden til aberrasjon har vist seg å være et hittil uventet undersinn, komplett med egne opptak, som ligger under det Mennesket forstår som sitt «bevisste» sinn. Ideen om det ubevisste sinnet er i Dianetikk erstattet av oppdagelsen av at det «ubevisste» sinnet er det eneste sinnet som alltid er bevisst. I Dianetikk kalles dette undersinnet «det reaktive sinnet.»

Det reaktive sinnet oppbevarer ikke erindringer slik vi kjenner dem. Det oppbevarer spesielle typer mentale inntrykksbilder, som kalles engrammer. Disse engrammene er et komplett opptak, ned til minste nøyaktige detalj, av alle persepsjonene som var til stede i en periode med hel eller delvis «bevisstløshet».

«Bevisstløshet» kan forårsakes av sjokket ved en ulykke, bedøvelsen under en operasjon, smerten fra en skade eller sløvhet i forbindelse med sykdom. I de periodene er det analytiske sinnet koblet helt eller delvis ut og det reaktive sinnet kobles helt eller delvis inn. Et engram finnes under den enkeltes bevissthetsnivå, likevel kan det aktiveres og dermed tvinge på innholdet sitt og forårsake ikkevurderte, ubevisste og uønskede frykter, følelser, smerter og psykosomatiske sykdommer.

I Dianetikk-prosedyren gjenforteller personen en hendelse av «bevisstløshet» fra start til slutt inntil engrammet er redusert, hvilket betyr at all ladning eller smerte er tatt ut av en hendelse eller slettet, hvilket betyr at hendelsen er forsvunnet for evig. I begge tilfellene er den enkelte fri fra den aberrerende virkningen av hendelsen og kan oppleve enorm lettelse og en stigning i følelsesmessig tone.

Det er miraklet fra Dianetikk.