Scientology Kirken Norge

KART OG VEILEDNING

Location:

Lørenvangen 25
Oslo, 0585

Få veiledning »

» Telefon: 47 24 84 50

HVA ER SCIENTOLOGY?

Scientology er en religion i ordets høyeste betydning, fordi dem hjelper med å bringe mennesket til total frihet og sannhet. De essensielle læresetningene i Scientology er følgende:

Du er et udødelig, åndelig vesen.

Din erfaring strekker seg langt utover en enkelt livstid. Og dine evner er ubegrensede, selv om de ikke er realisert for øyeblikket.

Videre er mennesket grunnleggende sett godt. Det søker å overleve. Og at dets overlevelse avhenger av det selv og dets medmennesker, og av dets oppnåelse av brorskap med universet.

MØT EN SCIENTOLOG