HVA ER SCIENTOLOGI?

Definisjon på Scientologi: Scio (latin) «å vite i ordets fulleste betydning», logos (gresk) «studiet av». Derfor betyr Scientologi «å vite hvordan man vet».

Scientologi, som er utviklet av L. Ron Hubbard, er en religion som tilbyr en presis rute som leder til en fullstendig og sikker forståelse av ens sanne åndelige natur, samt ens forhold til en selv, familien, grupper, menneskeheten, alle former for liv, det materielle universet, det åndelige universet og Det høyeste vesen.

Scientologi henvender seg til ånden – ikke kroppen eller sinnet – med den synsvinkelen at mennesket er langt mer enn et produkt av sine omgivelser eller gener.

Scientologi omfatter en samling kunnskap som strekker seg fra bestemte fundamentale sannheter. De viktigste av dem er:

   Mennesket er et udødelig åndelig vesen.

   Dets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid.

   Dets evner er ubegrenset, selv om det ikke har innsett det på nåværende tidspunkt.

Mer om hva er Scientologi?

SCIENTOLOGI-TROEN

Innenfor den enorme samlingen av data som utgjør Scientologis religiøse filosofi, eksisterer det mange prinsipper, som gir et nytt og bredere syn på livet når man har tilegnet seg dem. Med kjennskap til toneskalaen kan man for eksempel se hva man skal gjøre med et grettent barn, hvordan man skal berolige en opprørt venn eller få en idé formidlet til en traust arbeidsgiver. Disse prinsippene utgjør et stort område av informasjon innenfor humaniora. Det er en samling viten beregnet på at man skal lære av den. Det er ikke noe autoritært system. Det er verdifullt utelukkende som en samling viten.

Mer om Scientologis anskuelser og utøvelser

SØNDAGSANDAKT

Målet til Scientologi er å hjelpe hvert vesen med å gjenvinne sin bevissthet om seg selv som åndelig vesen og rehabilitering av dets fulle åndelige potensiale – å oppnå en visshet om dets åndelige eksistens og dets forhold til Det høyeste vesen. Gud identifiseres i Scientologi som den åttende dynamikken. All Scientologi-servicer bringer folk tettere på den åttende dynamikken, og den servicen som leveres til hele menigheten, fokuserer spesielt på dette. Det bringer mange individer sammen i en felles åndelig opplevelse og gir anledning til å erkjenne det ultimate som er den åttende dynamikken eller Gud.

Scientologikirkens søndagsandakter består av en lesing av Scientologikirkens trosbekjennelse og en preken basert på skrifter av Scientologis grunnlegger L. Ron Hubbard, eller avspilling av ett av hans foredrag. Det kan også være musikk og sang så vel som bekjentgjørelser om kirkebegivenheter og programmer.

Delta i en søndagsandakt

KRONOLOGI:
VIKTIGE HENDELSER I LIVET TIL L. RON HUBBARD

L. Ron Hubbard

Den følgende kronologien presenterer milepælene langs de mange veiene L. Ron Hubbard fulgte – som eventyrer, oppdagelsesreisende, forfatter, filosof og alt annet som førte til at han mye sannferdig erklærte:

«Jeg har ikke levd et beskyttet liv, og forakter vismannen som ikke har levd, og den lærde som ikke vil dele med andre.

Jeg har sett livet ovenfra og ned og nedenfra og opp. Jeg vet hvordan det ser ut begge veier. Og jeg vet at det finnes visdom og at det finnes håp.» L. Ron Hubbard

Besøk L. Ron Hubbard-kronologien

SCIENTOLOGI ONLINE-KURS 
FRA SCIENTOLOGI-HÅNDBOKEN

Uansett hvilke vanskeligheter du måtte støte på i livet, har Scientologi løsninger du kan bruke.

Det tilbyr en nøyaktig teknologi med trinn-for-trinn prosedyrer du kan bruke til å håndtere problemer og forbedre tilværelsen for deg selv og dem omkring deg.

Scientologi online-kursene er basert på prinsippene fra Scientologi-håndboken.

Start på et Scientologi online-kurs i dag