CCHR
VERDEN RUNDT

Med åpningen av det nye museet Psykiatri: En dødsindustri i CCHRs internasjonale hovedkvarter, antok den globale kampanjen, med å bringe psykiatri inn under loven og få ryddet opp i hele feltet mental helse, helt nye dimensjoner. Utstillingens dokumentarfilmer er nøkkelen til dens budskap, og de er også lett tilgjengelige på DVD, og de tjener til å øke offentlighetens bevissthet om psykiatriens misbrukspraksiser og slik inspirere folk til å gripe inn.

CCHRs reisende utstillinger bringer de harde realitetene om psykiatrisk misbruk til titusener hvert år. Dette resulterer i flere bidrag til kampanjenes suksess ved at tilskuere selv blir CCHR-medlemmer.

CCHR og dets verdensomspennende korps av aktivister har vært ansvarlige for vedtak av lover som forbyr tvangsinnlegging, bruk av brutal sjokkbehandling og utbredt tvungen medisinering. Dessuten har tusenvis av psykiatere blitt fengslet og psykiatriske innretninger stengt, og slik reddet millioner av liv.