HVOR MANGE MENNESKER

ARBEIDER I EN SCIENTOLOGYKIRKE?

Antallet av stabsmedlemmer varierer fra kirke til kirke. Små kirker kan ha et par dusin og store kan ha hundrevis.