HVA ER SCIENTOLOGY-MISJONER?

Scientology-misjoner når ut i sine lokalsamfunn for å bringe nye folk i kontakt med Scientology og fremme deres åndelige fremskritt gjennom de høyere nivåene av religionen. Misjoner leverer Scientology basistjenester, inkludert de lavere nivåene av auditering og introduksjons-trening. 

Misjoner blir ofte etablert i deler av verden som er nye for Scientology, hvor de engasjerer seg i misjonær- og formidlingsaktiviteter i stor målestokk. Scientology-misjoner er plassert over hele USA og fra Russland til India, Canada til Chile og Ghana til Malaysia.