HVIS MAN BLIR CLEAR VIL MAN SÅ MISTE SINE FØLELSER? 

Nei, en Clear er tvert imot i stand til å bruke og oppleve enhver følelse. Kun de smertefulle reaktive, ukontrollerte følelsene er forsvunnet fra hans eller hennes liv. Cleare er veldig følsomme mennesker. Når man er Clear er man mer seg selv. Det eneste man har mistet er det negative – det reaktive sinnet – som opprinnelig hindret personen i å være seg selv.