HVORDAN BLIR MAN CLEAR?

Simpelthen ved å ta sitt første skritt i Scientology eller ved å ta det neste trinnet som vist på Klassifiserings-, graderings- og bevissthetskartet, og deretter fortsette opp gjennom nivåene på den måten som kartet fremlegger det.