TROR SCIENTOLOGY AT MAN KAN EKSISTERE UTENFOR KROPPEN?

Mange mennesker har, før de kommer inn i Scientology, opplevd en fornemmelse av å se på kroppen sin ovenfra, men de forstår ikke hva det er som skjer. Når de først har oppnådd større åndelig bevissthet ved hjelp av Scientology-auditering og -trening, finner de ut at denne opplevelsen ikke er usedvanlig. I Scientology kalles dette fenomenet eksteriorisering – adskillelsen av ånden fra kroppen, mens man likevel er fullt bevisst og klar over det. Scientology tror at mennesket ikke er kroppen, sinnet eller hjernen. Det er en åndelig kraft som tilfører kroppen energi. I sannhet, gjennom oppdagelsen av eksteriorisering beviste Scientology for første gang at Mennesket er et åndelig vesen.