HVA ER BETYDNINGEN AV IRS SIN AVGJØRELSE ANGÅENDE SCIENTOLOGYKIRKENE?

Kampen mot Internal Revenue Service (det amerikanske skattevesenet) ble endelig og positivt løst 1. oktober 1993. På den dagen sendte IRS ut brev som anerkjenner Church of Scientology International og dens tilknyttede kirker og organisasjoner – alle 150 – som skattefri etter § 501 (c)(3) i Internal Revenue Code.

Denne anerkjennelsen markerte slutten på en førti år lang konflikt mellom Kirken og IRS. Det kom etter en toårig undersøkelse av hittil usett omfang, som omfattet alle Scientologykirkenes verdensomspennende aktiviteter. Det kulminerte med utstedelsen av IRS’ kjennelsesbrev, som anerkjente at Scientology-religionens moderkirke, Church of Scientology International, samt de 150 tilknyttede kirkene, misjonene og sosiale organisasjonene, nå hadde skattefri religiøs og velgjørende status.

IRS’ avgjørelser fastslo at:

1. Scientologykirkene og deres forbundne velgjørende og utdanningsmessige institusjoner drives utelukkende for anerkjente religiøse og velgjørende formål.

2. Scientologykirkene og deres forbundne velgjørende og utdannelsesmessige institusjoner arbeider til gavn for offentlighetens interesser, heller enn interessene til privatpersoner.

3. Ingen del av nettoinntjeningen i disse Scientologykirkene og deres forbundne velgjørende og utdannelsesmessige institusjoner, utbetales til noen enkeltperson eller ikke-velgjørende enhet.

4. Ingen del av aktivitetene til Scientologykirkene omfatter deltagelse i noen kampanje for noe offentlig embete.

5. Formålene til disse organisasjonene overtrer ikke grunnleggende policy for det offentlige.

IRS bestemte også at Scientologykirkene kvalifiserer som en kirke ifølge kriterier som krever at det eksisterer en etablert religiøs doktrine, religiøs litteratur og en religiøs tradisjon, samt ordinering av prester og et religiøst fellesskap av troende.

Søknadene, bilagsmaterialet, spørsmål og korrespondanse fra IRS vedrørende skattefritaket i 1993 er tilgjengelig for offentlig inspeksjon og har vært tilgjengelig siden kjennelsen ble utstedt 1. oktober 1993. Disse dokumentene opptar mer enn fem meter i høyden og utgjør faktisk den største samlingen dokumenter om noen søknad om skattefritak.