HVOR MYE VIL EN SCIENTOLOG BLI BEDT OM Å DONERE FØR HAN ELLER HUN OPPNÅR TILSTANDEN CLEAR? 

Det beløpet som skal doneres varierer fra person til person, alt avhengig av hvilken rute man følger.

En måte er å donere for å få profesjonell auditering og bli auditert hele veien opp til Clear. Den foretrukne ruten å gå er imidlertid å utdanne seg til auditør og ko-auditere med en annen scientolog. Ko-auditeringsveien krever langt mindre donasjoner og det er en enorm tilfredsstillelse å hjelpe en annen med å oppnå tilstanden Clear. Siden profesjonell auditering er langt dyrere å levere for kirken, (det krever atskillige medarbeidere for å gi auditering til et medlem) må donasjonene nødvendigvis bli høyere. Trening er mye mer økonomisk og det er en drivkraft for folk å bli utdannet, mens de gratis ko-auditerer hverandre opp til tilstanden Clear.

Uansett hvilken vei man velger, har alle som har oppnådd tilstanden Clear uttrykt hvor uvurderlig den økte åndelige friheten er.