YOUTH FOR HUMAN RIGHTS GRATIS INFORMASJONSSETT OG DVD

Til de som gjerne vil gjøre noe for å få menneskerettighetene til å bli virkelighet for hele menneskeheten, skaffer dette tiltakssettet verktøyet til å gjøre nettopp det. Den inneholder de eksakte trinnene til å heve bevisstheten om menneskerettighetene i ethvert samfunn, videre inneholder det en DVD med 30 offentlige infofilmer som illustrerer hver av de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

BESTILL DINE
GRATIS MATERIALER