L. RON HUBBARD
GRUNNLEGGER AV DIANETIKK OG SCIENTOLOGY