Rull for å fortsette

Ordet Scientology er tatt fra det latinske scio, som betyr «å vite, i ordets fulleste betydning», og det greske ordet logos, som betyr «studiet av». Det betyr bokstavelig talt «å vite hvordan å vite».

Scientology-religionens anskuelser og utøvelser

Scientology, utviklet av L. Ron Hubbard, er en religion som tilbyr en presis rute som fører til en komplett og sikker forståelse av ens sanne åndelige natur og ens forhold til seg selv, familien, grupper, Menneskeheten, alle livsformer, det materielle universet, det åndelige universet og Det høyeste vesen.

Scientology henvender seg til ånden – ikke til kroppen eller sinnet – og tror at Mennesket er langt mer enn et produkt av sine omgivelser, eller sine gener.

Scientology innbefatter en samling kunnskap som bygger på visse fundamentale sannheter. De viktigste av dem er:

Mennesket er et udødelig åndelig vesen.

Dets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid.

Dets evner er ubegrensede, selv om det på nåværende tidspunkt ikke er innsett.

Scientology anser at Mennesket grunnleggende sett er godt og at dets åndelige frelse avhenger av det selv, dets feller og dets oppnåelse av brorskap med universet.

Scientology er ikke en dogmatisk religion der man blir bedt om å akseptere alt ut fra tro alene. Tvert imot oppdager man for seg selv at prinsippene i Scientology er sanne ved å anvende dens prinsipper og observere eller oppleve resultatene.

Scientologys endelige mål er sann åndelig opplysning og frihet.

Scientology-religionen

Takket være vitenskapelige og tekniske framskritt gjennom de siste hundre årene, er de fleste mennesker i dag materielt sett rikere enn sine forfedre. Men ifølge deres egne utsagn har livskvaliteten ikke holdt tritt med deres materielle framgang.

Faktisk kan man si at folk tidligere var lykkeligere og mer tilfredse. Enkelte mennesker blir engstelige av materiell overflod og føler en nagende frykt for at enten noen andre, eller en alt for tidlig død, vil frata dem deres dyrekjøpte anskaffelser. Andre finner det lettere å se døden i øynene enn et liv i slaveri ved samlebåndet, mens det store flertallet på mindre dramatisk vis lever et liv i stille fortvilelse.

I dette nye årtusenet har de fleste reelt ikke styr på de faktorene som styrer tilværelsen deres. Men for å si det rett ut, hvis de hadde hatt en større forståelse av seg selv og sine medmennesker, ville de ha vært i stand til å forbedre sine livsvilkår og dermed få en lykkeligere tilværelse.

Dette er derfor Scientologys formål: å gjøre det mulig for menneskene å forbedre sin lodd i livet gjennom økt forståelse.


Balansen mellom vitenskap og humaniora

De store vitenskapelige fremskrittene i det 19. århundre var ute av tritt med lignende fremskritt på det humanistiske området. Menneskets kunnskap om det fysiske universet var gått langt forut for hans kunnskap om seg selv. Det resulterende presset fra denne ubalansen forklarer mye av det som har foruroliget samfunnet, og truer vår fremtid. Det Scientology betydde for mange mennesker da den oppsto på begynnelsen av 1950-årene, var en gjenopprettelse av den balansen.

På tross av mange store fremskritt har naturvitenskapene ikke gitt svar på spørsmål som mennesket har stilt seg selv fra tidenes morgen: «Hvem er vi?» «Hva består vi av?» «Hvor kommer vi fra?» «Hvor er vi på vei hen?» «Hva gjør vi her?»

Disse spørsmålene har alltid vært filosofiens og religionens domene, men tradisjonelle svar ble utilstrekkelige da man stod overfor trusselen fra hydrogen-bomben.

Scientology baserer seg på de samme vitenskapelige framskrittene som har ført til en forståelse av kjernefysikken, og den har kommet med moderne svar på disse spørsmålene. Og den har kommet med fungerende metoder, som gjør det mulig for menneskeheten å nå det eldgamle målet den har søkt i tusener av år: Å kjenne seg selv, og gjennom å kjenne seg selv, å kjenne og forstå andre mennesker – og i siste instans, livet selv.

Hvem var L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard var en forfatter, filosof, menneskevenn og grunnlegger av Scientology-religionen. Han ble født 13. mars 1911 i Tilden, Nebraska, og gikk bort 24. januar 1986. Hans lange og eventyrlige vei til oppdagelse begynte ... les mer
Hva foregår i en Scientologykirke? Scientologykirker er levende aktivitetssentra. Hver Scientologykirke leverer utallige religiøse tjenester og materialer, som personer kan bruke til å fortsette sine studier av Scientology med. les mer
Hvilken oppfatning har man av Gud i Scientology? I Scientology er begrepet Gud uttrykt som Den åttende dynamikken – trangen til overlevelse som uendelighet. Dette blir også forstått som Det høyeste vesen. Som Den åttende dynamikk befinner Gud seg ... les mer
Hva er et E-meter? E-meter er en forkortelse for Elektropsykometer. Det er et religiøst verktøy brukt som åndelig guide i auditering. Det må bare brukes av en Scientology-prest eller en Scientology-prest under utdannelse for ... les mer

Vil du gjerne vite mer?

Hvis du ikke personlig kan besøke en Scientologykirke finnes det beste svaret på spørsmålet «Hva er Scientology?» i boken Scientologi: Tankens grunnbegreper. Den finnes også som bok-på-film i form av DVD/Blu-ray.

Se introduksjonen

Møt en scientolog

Afrika
Asia
Australia
Europa
Sør-Amerika
Nord-Amerika
Afrika
+ Se alle videoer
Asia
+ Se alle videoer
Australia og Oseania
+ Se alle videoer
Europa
+ Se alle videoer
Sør-Amerika
+ Se alle videoer
Nord-Amerika
+ Se alle videoer
Sport Kunstformer Utdannelse Familie Yrkesutøver Helsevesen Forretning Ledelse

Inne i en Scientologykirke

Den beste måten å lære om Scientology på, er ved å besøke en Scientologykirke. Informasjonssenteret i en Scientologykirke er der for å hjelpe deg med å svare på de spørsmålene du måtte ha.

Alle er velkomne.

PLANLEGG ET BESØK »
Det nærmeste stedet etter beregningene: (velg et annet)

Ta en gratis personlighetstest

Ditt første skritt til å finne ut mer kan være så enkelt som en gratis personlighetstest:

I mesteparten av livet vårt har vi lært å tro at personlighet er et genetisk trekk som ikke kan endres, og at man bare må «leve med det». Dette er ganske enkelt ikke sant. Sannheten er at du kan endre personligheten din og bli en mye bedre og lykkeligere versjon av deg selv – en som ser livets utfordringer i øynene og overvinner dem lett ved å bruke kunnskap – med andre ord, den du virkelig er.

  • Finn dine problemområder og oppdag ditt nivå av lykke, selvtillit, stabilitet og mye mer.
  • Finn ut hvordan personligheten din avgjør din evne til å håndtere mellommenneskelige forhold.
  • Bli kjent med dine sterke sider og hvordan du kan styrke dem, så du kan bli i stand til å oppnå mer i livet.